Κάποια πράγματα, όταν φτάσεις να τα ζητήσεις δεν έχει πια νόημα αν θα τα πάρεις.